15 februari 2017

PvdA posters hangen!

De verkiezingen voor de Tweede Kamer naderen. Inmiddels hangen de PvdA posters met kamerlid Albert de Vries in de hele gemeente. In Middelburg betekent het ook nog dat u ons de komende weken nóg wat meer dan normaal op straat zult tegenkomen dan u de gewend bent. De zaterdagen van 25 februari en 4 en 11 maart gaan we graag met u in gesprek op de Markt of bij een van de winkelcentra die we bezoeken. Kiest u voor het broodnodige Zeeuwse geluid in Den Haag ook een Zeeuw in de Tweede Kamer?