6 december 2015

PvdA roept onderwijs tot samenwerking op!

De PvdA Middelburg doet in een vandaag verstuurd perscommuniqué een klemmend beroep op het Walcherse onderwijs om tot samenwerking over te gaan.  De PvdA betreurt het dat schoolbesturen onvoldoende aandacht voor de lange termijn hebben waardoor leerlingen de dupe dreigen te worden.

Afgelopen maanden is het een aantal onderwijsinstellingen niet gelukt om tot overeenstemming met elkaar te komen, waardoor mogelijke oplossingen buiten beeld raken. In een provincie waar door krimp en vergrijzing de leerlingenaantallen op scholen teruglopen, is er volgens de PvdA Middelburg dringende behoefte aan samenwerking. Korte termijn successen om wat extra leerlingen te krijgen mogen niet de reden zijn dat onderwijs uit delen van de stad verdwijnt.

Afgelopen jaren is er in Middelburg diverse keren aangetoond dat er oplossingen zijn voor de krimp op scholen. In een aantal wijken in Middelburg is er met de oprichting van brede scholen of een Integraal Kind Centrum (IKC) voor gezorgd dat kwaliteit van basisonderwijs daar is gewaarborgd. De PvdA betreurt het dat het de besturen van scholen met verschillende identiteit niet altijd lukt om tot afspraken te komen die het beste zijn voor onze Walcherse kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ouders steeds minder kiezen voor de identiteit van de school maar vooral voor kwaliteit, nabijheid en sfeer. Vergaande samenwerking met behoud van identiteit is tegenwoordig prima mogelijk.

De PvdA constateert dat het ook schoolbestuurders in het Walcherse VMBO-onderwijs niet lukt om over de eigen schaduw heen te stappen. Een voor Walcheren broodnodige samenwerking is voor ons om twijfelachtige redenen afgeblazen. In het land zijn er voldoende voorbeelden waar dit wel succesvol is gebeurd. De PvdA heeft de afgelopen maanden met o.a. vragen aan het college geprobeerd dit proces weer aan de gang te krijgen. Aparte VMBO’s op Walcheren zijn op termijn, met een teruglopend aantal leerlingen, onbetaalbaar.

Gebrek aan samenwerking leidt uiteindelijk tot kwaliteitsvermindering in het onderwijs. Daarmee verliest een wijk en uiteindelijk ook een gemeente zijn aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor nieuwe inwoners. Een school is niet alleen voor leerlingen een plaats om te leren, het is ook een ontmoetingsplaats en een baken in de wijk. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs steunt de PvdA Middelburg een intensieve samenwerking tussen openbaar, bijzonder en speciaal onderwijs.