31 januari 2014

PvdA stelt wethouder De Graaf vragen over vervuilde grond

Wethouder De Graaf heeft de gemeenteraad in januari geïnformeerd over de sanering van de vervuilde grond aan de Langeweg 18 te Nieuw- en Sint Joosland. PvdA-raadslid Mehmet Kavsitli is verbaasd dat de gemeente niet eerder gehandhaafd heeft en vraagt de wethouder schriftelijk om duidelijkheid.

De grond aan de Langeweg 18 te Nieuw- en Sint Joosland is in 2000 vervuild met asbest dat illegaal is gestort.  Het college is in 2000 een handhavingsprocedure gestart tegen de overtreder en daarbij een boete geïnd van € 132.000.  Deze procedure heeft niet geleid tot beëindiging van de overtreding. Nu blijkt dat het geïnde bedrag onvoldoende is voor het dekken van de kosten van de sanering is het college voornemens een nieuwe handhavingsprocedure te starten jegens de huidige eigenaar. Als de overtreding niet door de huidige eigenaar wordt opgeheven, zal er uiteindelijk een last onder dwangsom worden opgelegd van € 350.000. Mehmet Kavsitli vraagt de wethouder nu waarom het college niet eerder actief heeft gehandhaafd om de ovetreding te doen beëindigen.

Schriftelijke vragen handhaving vervuilde grond Langeweg Nieuw- en Sint Joosland