9 juni 2015

PvdA wil niet zomaar handtekening bij ’t kruisje zetten

De PvdA heeft bij de behandeling van de Kaderbrief aangegeven niet zomaar de handtekening bij ’t kruisje te willen zetten voor de begroting. In dit voorstel geeft het college richting aan de 8,6 miljoen bezuinigingen die ze in de in november vast te stellen begroting voor 2016 wil realiseren. In tegenstelling tot veel andere partijen vond de PvdA het van belang het college daarin het nodige mee te geven.

Waar de meeste partijen dus kozen voor lijdzaam wachten op de begroting, probeerde de PvdA het initiatief te pakken door het college een aantal zaken daarbij mee te geven. De partij draagt het college op om bijvoorbeeld in het bibliotheekwezen, openbare verlichting en speelplaatsen creatief naar oplossingen te zoeken en niet zo maar te bezuinigen. Ook in de wijze waarop er in de begroting met het afschrijvingsreserve moet worden omgegaan en juist niet me de begrotingsdiscipline werd onder de aandacht gebracht. Zie onderstaande amendementen en moties waar de PvdA wensen of tips heeft voor de bezuinigingen.

8-3 Amendement van PvdA en CDA over de onroerende zaakbelasting

8-3a Amendement van de PvdA over de afschrijvingsreserve

8-4 Motie van de PvdA over groenonderhoud

8-5 Motie van de PvdA over openbare verlichting

8-6 Motie van de PvdA over de bibliotheek

8-7 Motie van de PvdA over begrotingsdiscipline

8-8 Motie van de PvdA over speelplaatsen

8-9 Motie van de PvdA over mobiliteit personeel

8-10 Motie van de PvdA over de inkoop van jeugdzorg