22 februari 2013

PvdA wil snelle aanpak Dauwendaele

De PvdA in Middelburg vindt dat er snel wat moet worden gedaan aan de verpaupering van de wijk Dauwendaele. Bewoners geven terecht aan dat de leefbaarheid aan het teruglopen is. In vragen aan wethouder Ed de Graaf heeft raadslid Mehmet Kavsitli gevraagd welke aanpak deze nu voor staat om zaken snel aan te pakken.

Eén van de speerpunten zou het aanpakken van het 40 jaar oude winkelcentrum moeten worden. De bewoners willen graag dat het opgeknapt of verbouwd wordt. De slechte staat en de leegstand in het gebouw zorgt voor een gevoel van verloedering. De PvdA wil verder dat de twee basisscholen in de wijk in een nieuw gebouw samengaan en dat er een eind komt aan de toenemende rommel in de wijk.

Omdat de PvdA fractie de afgelopen tijd meerdere signalen heeft ontvangen van bewoners uit Dauwendaele die ongerust zijn over de voortgang van de herstructurering in deze wijk, dringt het bij de wethouder aan op een voortvarende aanpak.

Vragen voortgang visie Dauwendaele