15 maart 2016

Raad blijft de zorg nauwgezet volgen

PvdA-raadslid Pim van Kampen heeft als één van de vertegenwoordigers vanuit de raadswerkgroep Zorg maandagavond 14 maart in de gemeenteraad een rapport met bevindingen aan burgemeester Bergmann aangeboden. Deze komen voort uit een groot aantal gesprekken die zijn gevoerd met cliënten en zorg- en patiëntenorganisaties. Doel van het onderzoek was een beeld vormen van hoe de gemeenten de nieuwe taken heeft opgepakt .

 

Alle negen partijen uit de raad willen doorgaan met het gericht ophalen van informatie bij vrijwilligersorganisaties, Porthos en professionals. De partijen onderkennen het belang van deze werkwijze en de verschillen op politiek vlak even opzij worden gezet. In zijn begeleidend praatje gaf Pim aan dat de gekozen werkwijze “goed is voor de onderlinge verhoudingen, goed voor onze inwoners. Je laat zien dat de politiek niet alleen maar rollebollend over straat gaat maar samen en eendrachtig het belang van de inwoners probeert te behartigen.”

Voor de inhoud van de aanbevelingen: bekijk hier de verslagen van sessie 1en sessie 2