29 juni 2016

Raadvergadering juni: over de kaderbrief, buurtbus en fietsparkeren

Met een beleidsarme kaderbrief voor 2017-2020 en daarnaast alleen bespreekpunten reclamebelasting en de begrotingen van de Veiligheidsregio en het Zeeuws Archief was de raadsagenda van juni niet zo spectaculair. De financiële situatie biedt helaas nog geen mogelijkheden tot veel nieuwe plannen. De PvdA noteerde nog wel een paar andere succesjes.

 

De discussie over de Kaderbrief was dit keer helaas vooral een theoretische. Omdat het financieel op orde komen prioriteit heeft, is er ‘even’ geen geld voor nieuwe plannen en nieuw beleid. De discussie ging dan vooral ook of er op dit moment daarom juist wel of niet al extra geld voor wegenonderhoud moet worden vrijgemaakt. Hoewel de PvdA de behandeling van de kaderbrief in principe wel het goede moment vindt om hierover de afweging te maken, koos ze er nu voor om eerst de behandeling van het wegenplan volgende maand af te wachten. Laten we eerst de ambities maar een helder krijgen!

‘Gemeenteraad schiet gat in de eigen begroting’ kopte de PZC dinsdagmorgen naar aanleiding van de besluitvorming over de reclamebelasting. Volkomen terecht, want nadat de raad in november als dekking op de begroting nog gekozen had om € 50.000 extra reclamebelasting te heffen bij bedrijven buiten het centrum, werd het raadsvoorstel voor de invoering ervan nu in meerderheid weggestemd. Amendementen om in plaats van reclamebelasting alternatieve dekking te vinden via bv. de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen, haalden niet meer dan de helft van de stemmen. Omdat de SGP een eerdere meerderheid voor reclamebelasting ophief, betekende dat een gat in de begroting op. Niet zo handig.

Een aantal vorige maand niet behandelde moties kwamen nu wel aan de orde. De PvdA scoorde met het in overgrote meerderheid aannemen van een motie voor een aangepaste route van de buurtbus in Dauwendaele én een voor voldoende fietsparkeerplaatsen bij openbare gebouwen. Twee door Marga de Brauwer voorbereidde moties waarmee gehoor werd gegeven aan bij de fractie aangedragen problemen waarin de fractie zich volledig kon vinden. Daarmee werd ten eerste bereikt dat wethouder Simons in gesprek gaat met de provincie om de buurtbus voortaan ook via de Dauwendaelselaan te laten rijden. Naar aanleiding van klachten op de wijktafel Binnenstad over het gebrek aan fietsparkeerplaatsen bij de schouwburg, is het college gevraagd bij nieuwbouw van het winkelcentrum in Dauwendaele, bij verbouw van de schouwburg en bij de parkeerplaats op Ramsburg voldoende (gratis) fietsparkeergelegenheid te realiseren.

Klik hier voor de moties ‘Buurtbus Dauwendaelselaan‘ en ‘Fietsparkeren