16 februari 2018

Rode Jet op de mat!

Deze week ligt weer bij alle leden het nieuwe afdelingsblad Rode Jet in de bus. U zult begrijpen dat deze editie voornamenlijk is toegespitst op de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart! In de Rode Jet treffen leden ook een verkiezingsposters aan met het verzoek deze voor het raam te hangen. De digitale Jet lees u hier