12 januari 2014

PvdA Middelburg Samen sterk met inwoners

Het verkiezingsprogramma van de PvdA Middelburg is publiek gemaakt. Afgelopen weekeinde is het vorige maand door de leden vastgestelde programma voor de raadsperiode 2014-2018 met een persbericht gelanceerd. Samen Sterk is voor de PvdA de komende vier jaar dé routekaart voor Middelburg. De campagneslogan zal worden Samen Sterk Saskia Szarafinski.

Met het programma geeft de PvdA duidelijk aan waarvoor het staat: Middelburg behouden als een fijne plek voor iedereen. In het programma benoemt de PvdA de volgende speerpunten:

Bruisende buurten
Waar bewoners het zelf voor het zeggen hebben en volop ruimte is voor eigen initiatief. Van burendag tot nieuw groen; de gemeente staat open voor suggesties en maakt samen met de bewoners dingen mogelijk.

Baas over je eigen leven
Of je nu jong en vitaal bent, een beperking hebt of ouder bent en zorg nodig hebt, wij vinden dat iedereen zoveel mogelijk de regie over het eigen leven moet houden. Bijvoorbeeld: ouderen die dat willen, moeten thuis kunnen blijven wonen en daar zorg krijgen.

Ondersteuning
Wie echt ondersteuning nodig heeft, op het gebied van zorg, financieel of op een andere manier, kan op de gemeente rekenen. Daar tornen wij niet aan.

Werkgelegenheid
Ondernemers moeten meer ruimte krijgen voor initiatieven. In een ontregelconferentie willen we daar afspraken over maken. Daarnaast willen we een actieplan tegen jeugdwerkloosheid en vinden we het nodig bedrijfsterreinen te ontwikkelen. We willen daarnaast dat de gemeente meer lokaal aanbesteed, zodat plaatselijke bedrijven de kans krijgen voor de gemeente te werken.

1 miljoen voor Dauwendaele
Wij willen één miljoen investeren in de uitvoering van de wijkvisie Dauwendaele. Bijvoorbeeld in een kwaliteitsverbetering van het winkelcentrum en de huisvesting van de basisscholen in de wijk.

Het volledige programma verkrijgt u via onderstaande linken: