10 december 2013

Stromenwijkbewoners tevreden met hun wijk

De vrijwilligers van de PvdA zijn zaterdagochtend 30 november op bezoek geweest in de Stromenwijk. Naast het geven van een rode roos zijn er ook vragen gesteld aan de bewoners. Bewoners van de wijk zijn over het algemeen tevreden over uw wijk. Positief scoren het winkelaanbod en de levendigheid van de wijk. De fractie nam ook nog enkele opmerkingen ‘mee’.

Van de genoemde negatieve punten stak 1 punt boven alle andere uit: vuurwerkoverlast. De PvdA-fractie zal de burgemeester daarom vragen op welke wijze de gemeente daar dit jaar mee om zal gaan.

Andere door bewoners genoemde aandachtspunten voor de PvdA zijn:

– Het hinderlijk parkeren bij de ontmoetingskerk wordt door een paar mensen genoemd.

– Een verkeerslicht bij het Groene Woud naar de AH is defect en heeft geen geluidssignaal.

– Er wordt te hard gereden in de Westerschelde- en Oosterscheldestraat.

– Er is te weinig te doen in de wijk voor jongeren vanaf 16 jaar.

– Wijkbewoners vinden dat Orionis niet naar behoren functioneert.

– Er is te weinig controle rond het winkelcentrum, mensen parkeren niet in de vakken.

– Het kruispunt Banckertplein is onveilig voor fietsers.

– Politie moet bij overtredingen harder optreden.

– In de Trompstraat is hinder van daar gratis parkerend toeristen die naar het centrum gaan.

Mocht u zelf nog punten, vragen en opmerkingen hebben dan kunt u ons altijd mailen via pvdamiddelburg@gmail.com. U kunt ons meer informatie vinden op deze website of via Facebook www.facebook.com/PvdAMiddelburg

Deze digitale flyer is verspreid in de bezochte straten.