21 april 2015

Twee moties om stapeling kosten te verzachten

De PvdA maakt zich zorgen. Door een stapeling van kosten weet ook in Middelburg een groeiende groep mensen de afgelopen jaren steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Met twee moties lukte het mede dankzij de PvdA wat extra ruimte voor deze groep Middelburgers te vinden.

 

In de gemeenteraad van maandagavond 20 april werd met een besluit op de moties ‘Stapeling kosten voor huishoudens’ en ‘Declaratiefonds’ extra aandacht besteed en ruimte gevonden voor huishoudens die financiële problemen hebben. Met de eerste motie werd het college van Burgemeester en Wethouders opgedragen onderzoek te wat de gevolgen zijn van de van overheidswege recent ingezette veranderingen in het sociale domein op de stapeling van kosten voor huishoudens. De raad wil unaniem voor het einde van het jaar conclusies en aanbevelingen gepresenteerd krijgen.

Om méér huishoudens met problemen meteen tegemoet te komen, werd bij het raadsvoorstel ‘Declaratiefonds’ samen met GroenLinks en de SP een andere motie ingediend. Met het raadsvoorstel werd ter vervanging aan de voorheen bestaande sociaal-culturele bijdrage een voorziening gemaakt die gezinnen net boven de bijstandsnorm een extraatje moet bieden om te kunnen deelnemen aan activiteiten. PvdA vindt dat de gemeente deze groep gezien de problematiek niet te beperkt moet definiëren en verruimde de grens voor gezinnen die in aanmerking komen. Ook deze motie werd in meerderheid aangenomen.

Motie over stapeling van kosten voor huishoudens 

Motie over het declaratiefonds