20 april 2018

Vliegende start nieuwe fractie

Hoewel er nauwelijks ‘echte’ agendapunten waren maakte de nieuwe, driekoppige PvdA-fractie een vliegende start op de raadsvergadering van maandag 16 april. Moties over klanttevredenheidsonderzoek bij Orionis, een eerlijker kinderpardon, verkeersveiligheid in de Mortiere werden met ruime meerderheid aangenomen en haalden uitgebreid de krant. Ook over de vragen over het gebruik van algoritmes bij Orionis voor het bestrijden van fraude werd uitgebreid bericht.

In afwachting van een nieuwe coalitie was de agenda kort, maar bood de agenda ruimte om op voor partijen belangrijke dossiers statements te maken. De PvdA deed dat voor Orionis, kinderen én veiligheid in de wijken. Naar aanleiding van de evaluatie van het beleidsplan Orionis concludeerde de PvdA dat de mening van klanten er in de evaluatie wel heel bekaaid af komt. Raadsbreed gingen de partijen mee in een voorstel om ook kwalitatief onderzoek in de toekomst te gaan doen. Uitgebreid aandacht kregen ook de eerste artikel 41 vragen van Caroline Diepeveen over het gebruik van algoritmes bij de bestrijding van fraude door klanten. Niet alleen de raad kende de pilot niet, de PvdA vraagt zich af of klanten zelf wel zijn geïnformeerd over het gebruik van hun gegevens. Vanuit privacy-oogpunt zou dat wel eens erg onwenselijk kunnen zijn. Afhankelijk van de beantwoording volgt er eventueel actie.

Naar aanleiding van schrijnende situaties rondom gezinnen én kinderen, die zich nu ook weer dreigen voor te doen bij de sluiting van het AZC in Goes, diende de PvdA samen met GroenLinks en ChristenUnie een motie in voor een eerlijker pardon. Daarmee kreeg het college – met uitzondering van de VVD en de SGP – de opdracht om bij de staatssecretaris te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen. De meerderheid van de raad vroeg de gemeente zich aan te sluiten bij de landelijke actie voor een eerlijker Kinderpardon: zij zijn al thuis.

Verkeersveiligheid
Mehmet Kavsitli vroeg met een motie aandacht voor de klachten over verkeeronveiligheid door bouwverkeer en het slechte onderhoud van straat en fietspad uit de Count Basiestraat in de Mortiere. De motie om het Consortium Mortiere hierop aan te spreken werd unaniem aangenomen. Een andere oproep om de Langevieleweg in Middelburg versneld aan te passen door de snelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur, haalde het niet. De motie om o.a. een matrixbord te haalde het niet omdat de meerderheid van de gemeenteraad vond dat maatregelen nu niet nodig, omdat er al een plan ligt om de Langevieleweg in 2021 aan te pakken.