22 september 2014

Vluchtelingen welkom in Middelburg!

De PvdA Middelburg vindt het onze morele plicht om vluchtelingen op te vangen in Middelburg. Zaterdagmorgen kregen we gelukkig van heel veel Middelburgers (en bezoekers van de stad!) bijval. In de raadsvergadering van vanavond – maandag 22 september – dient de PvdA een amendement én een motie in om de aanpak nog wat te bespoedigen!

Middelburg gastvrije stad! En daarom draagt de PvdA vanavond het college van burgemeester en wethouders op om voortvarend de realisatie van een asielzoekerscentrum in Swerfrust op te pakken. In gesprek met direct omwonenden moet zo snel mogelijke redelijke voorzieningen worden getroffen om burenoverlast te beperken.

In een amendement wordt het college gevraagd de komende periode te gebruiken om te samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor kleinschaligere opvang. De PvdA denkt dat het beleid voor een inclusieve samenleving ook kan worden doorgetrokken voor vluchtelingen.

6-2 Amendement van de PvdA over opvang van asielzoekers in Swerf-Rust

6-3 Motie van de PvdA over kleinschalige opvang van asielzoekers