6-2 Amendement van de PvdA over opvang van asielzoekers in Swerf-Rust