15 juli 2016

Vooral onkruid ergernis in Reyershove

Zaterdag 9 juli heeft de Middelburgse PvdA-fractie samen met wethouder Saskia Szarafinski een bezoek gebracht aan Reyershove en de directe omgeving. Waardevolle bezoeken, want de fractie werd zoals gebruikelijk weer getipt over diverse zaken.

Kort samengevat hoorden we de volgende zaken: bewoners zijn in het algemeen tevreden over hun buurt. In grote meerderheid wordt één punt genoemd, dat uitsteekt boven alles en dat is een rustige woonomgeving. De buurt is verder erg kindvriendelijk, de sociale samenhang is prima en ook het winkelaanbod in de nabijheid is een groot pluspunt.

Bij de negatieve punten die onze fractie hoorde steekt ook één punt er met kop en schouders bovenuit: het onderhoud van de openbare ruimte en dan vooral de overlast van onkruid in brandgangen en openbare ruimte. Een andere ergernis is de kwaliteit van het houtwerk aan woningen en het onvoldoende aanwezig zijn van parkeerplekken.

Op de vraag wat de lokale politiek zou kunnen betekenen werd vooral gevraagd om Woongoed op te dragen bewoners aan te spreken op het onderhoud van hun tuinen en te zorgen voor het onkruidvrij houden van brandgangen. Een wens was ook het terugbrengen van de paaltjes in de Pinakel.

De PvdA heeft met een motie in de raadsvergadering op maandag 17 juli aandacht gevraagd voor beter bestrijding van onkruid in Middelburg. De wethouder heeft aangegeven onvoldoende budget te hebben, maar de PvdA zal hem proberen te bewegen toch actie te ondernemen.

 

Dit is de flyer Reyershove die in de buurt werd bezocht