31 maart 2017

Vragen over armoede door huurverhoging én maatwerk in bijzondere bijstand

PvdA-raadsleden Mehmet Kavsitli en Jeroen Louws stelden de afgelopen weken beiden zogenoemde artikel 41-vragen aan het Middelburgse college van burgemeester en wethouders. Kavsitli stelde vragen over de mogelijke verhoging van een aangekondigde stijging van huren in de sociale woningbouw; Louws informeerde bij het college naar de uitblijven van voldoende maatwerk in de bijzondere bijstand.

De PvdA is al jaren alert op de hoogte van de huurprijzen. Omdat er opnieuw berichten zijn dat de grootste verhuurder Woongoed dit jaar de prijzen wil verhogen, wil de fractie informatie over de precieze cijfers en de gevolgen ervan. De PvdA Middelburg wil voorkomen dat de verhoging van de huren leidt tot stijgende armoede onder huurders. Ruim een half miljoen huurders hadden in 2015 een ‘betaalrisico’, omdat hun besteedbare inkomen te laag is voor hun woonlasten en minimale uitgaven voor levensonderhoud.

De huren zijn de afgelopen twee jaar als gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhoging fors verhoogd en daarmee staat de betaalbaarheid van sociale huurwoningen onder druk, ook in Middelburg. De PvdA wil dat de maximale huurgrens voor sociale huurwoningen de komende jaren niet boven de 710,68 euro per maand uitkomt en dat huurtarieven voor de doelgroep de komende jaren hetzelfde blijven.

Bijzondere bijstand

De PvdA beijvert al een paar jaar dat er door Orionis (meer) maatwerk wordt toegepast in de uitvoering van de beleidsregels bijzondere bijstand. Toch kom de partij keer op keer voorbeelden ten gehore waarbij de wijze waarop maatwerk zou kunnen worden geboden, niet volledig lijken te worden benut. Met de gestelde vragen beoogt de PvdA scherp te krijgen wat de reden is van het soms uitblijven van maatwerk.

Artikel 41 vragen zorgen om stijgende armoede onder huurders door huurverhoging

Artikel 41 vragen bijzondere bijstand