Door Jeroen Louws op 20 november 2014

Vragen over gewijzigde betalingsregeling Delta

Voorheen kon bij een bijbetaling na een afrekening van de kosten van gas-water-licht met de Delta N.V. een betalingsregeling worden getroffen. Sinds kort is deze mogelijkheid bij bedragen onder de € 300,- afgeschaft. De PvdA Middelburg is niet blij met deze wijziging en vraagt het college hierover in overleg met het energiebedrijf te gaan.

De PvdA  vraagt het college wat het ervan vindt dat Middelburgers door deze niet verwachte extra uitgave mogelijk financieel in de problemen komen. De fractie wil weten of er bovendien niet ook verhuurders of zorgverzekeraars voor vergelijkbare problemen zorgen.  De PvdA wil dat het college de problematiek in beeld brengt en met de directie van de Delta in gesprek gaat over het terugdraaien van deze gewijzigde betalingsregeling.

Artikel 41 vragen betalingsregeling Delta

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws