15 juli 2015

Vragen over inbreng inwoners bij inrichting nieuwbouwwijken Rittenburg en Hazenburg

Met welk doel formeert het college eigenlijk klankbordgroepen? En als ze dat dan doet, hoe wordt dan de samenstelling bepaald? De PvdA is groot voorstander van het zo vroeg mogelijk betrekken van inwoners bij de inrichting van hun wijk en stelt met de realisatie van Rittenburg en Hazenburg als voorbeeld daarom vragen aan het college.

De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners betrokken zijn bij hun woonomgeving. Onze fractie vindt dat inwoners ook mee moeten kunnen bepalen hoe hun buurt eruit ziet, bijvoorbeeld als het gaat om openbaar groen en speelterreintjes. Omdat in nieuwbouwwijk Rittenburg en Hazenburg op dit moment voorbereidingen worden getroffen voor de inrichting van de nieuwe wijk, vraagt de PvdA met vragen aan het college aandacht voor het vroegtijdig betrekken van – nieuwe – bewoners bij het maken van de plannen.

Klik hier voor de schriftelijke vragen van de PvdA