26 februari 2019

Walcherse oproep voor meer financiën jeugdzorg Intervence

De Walcherse PvdA-fracties hebben hun colleges met een gezamenlijke motie opgeroepen om jeugdzorginstelling Intervence zo snel mogelijk meer financiële zekerheid te geven voor de hulp aan kinderen en gezinnen met problemen. Daarom moet Intervence niet meer achteraf betaald worden voor de hulp die is geleverd, maar vooraf subsidie krijgen voor het werk dat nodig is.

Als de moties donderdag 28 februari in de gemeenteraden worden aangenomen, moeten de colleges van B en W van Middelburg, Veere en Vlissingen dit voorstel voorleggen aan de andere Zeeuwse gemeenten. Intervence kampt met wachtlijsten en voert uitspraken van rechters over hulp aan kinderen te laat uit. Geldgebrek is één van de oorzaken en dat komt doordat de instelling door de gemeenten wordt afgerekend op de geboekte resultaten: de hulp die is geleverd.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft al gesteld dat het beter zou zijn om aan Intervence en vergelijkbare ‘gecertificeerde instellingen’ vooraf subsidie te geven. Dan is er meer zekerheid over inkomsten en zou de hulp beter kunnen worden gepland.

Klik hier voor de motie versterken financiële zekerheid Intervence