Door Jeroen Louws op 7 februari 2014

Wat een prachtwijk…

Als jongetje, wonend in ’t Zanddorp, kwam ik bij dagelijks in de Stromenwijk. Het lijkt niet zo lang geleden, maar als ik nu zoals deze week campagnevoerend in de wijk loop, lijkt er een complete metamorfose te hebben plaatsgevonden.

Als jongetje, wonend in ’t Zanddorp, kwam ik bij dagelijks in de Stromenwijk. Voetballen in park Torenvliet of op het pleintje van de Sandenburgh, tafeltennissen of naar de wijkactiviteiten in de Vergulde Baars, kattenkwaad uithalen op het oude veilingterrein achter de Nieuwe Vlissingseweg en vervolgens om snoep in het winkeltje van de familie Potter in de Oosterscheldestraat… Het lijkt niet zo lang geleden, maar als ik nu zoals deze week campagnevoerend in de wijk loop, lijkt er een complete metamorfose te hebben plaatsgevonden.

De afgelopen vijf jaar is de Stromenwijk natuurlijk ook weer een prachtige wijk geworden om te wonen. In het prachtig nieuwe complex met o.a. woningen van Philadelphia aan de Piet Heinstraat, in de zorgwoningen boven het Getij en het winkelcentrum, in Tabadila of in een van de door woongoed gerestaureerde huurflats. De wijk heeft al op veel plaatsen een kwaliteitsinjectie gekregen.

Dat geldt natuurlijk ook voor de voorzieningen. Ik noemde het winkelcentrum en het Getij al, maar ook als wijkvoorziening hebben ze de wijk natuurlijk een nieuw hart gegeven. Samen met de brede school, jongerencentrum De Branding, een heringericht Toorenvlietpark en nog wat andere zaken hoor je van veel bewoners zeer positieve geluiden. Laten we er samen hard aan werken om dit zo te houden!

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws