Door Jeroen Louws op 7 november 2013

Welke prioriteiten stelt de Middelburger?

De lokale afdeling van de PvdA vraagt Middelburgers zaterdag 9 november a.s. op de Markt welke prioriteiten zij zouden stellen als ze een keuze zouden moeten maken in hun portemonnee. Op een ludieke manier zullen inwoners tussen 11.00 en 15.00 uur gevraagd worden een budget van chocolade-munten te verdelen over een aantal politieke thema’s.

Welke keuzes maken Middelburgers? Om de soms lastige afweging te symoliseren die de gemeenteraad vaak moet maken zal de PvdA inwoners vragen te kiezen uit 5 thema’s: groen, wegenonderhoud, huishoudelijke zorg, langdurigheidstoeslag, bibliotheek. Om mensen echt te laten kiezen krijgen ze drie chocolademunten. Wilt u ook uw keuze laten zien? De PvdA staat met de rode kar op de bekende plek op de hoe van de Korte Burg, Markt, Lange Delft. De PvdA is erg benieuwd naar uw keuzes!

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws