25 februari 2018

Zeker van ruimhartige zorg

Als er ergens onze ‘beginselen’ hebben doorgeklonken de afgelopen jaren, dan is het in de zorg. En dat blijft zo. De PvdA houdt vast aan een rechtvaardige samenleving. Waarin we eerlijk delen en waar zorg zeker is voor álle Middelburgers. Dankzij de PvdA is er géén verplichte eigen bijdrage voor minima bij bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of dagbesteding.

De PvdA wil dat ieder kind of gezin, oudere of alleenstaande, vluchteling of werkloze de ondersteuning krijgt die nodig is. Voor iedereen die in zijn leven met problemen te maken krijgt, moet de gemeente de zorg dichtbij, toegankelijk en betaalbaar aanbieden. En mantelzorgers ondersteunen. Porthos blijft wat ons betreft hét zorgloket in de huidige vorm. Zo voorkomen we dat inwoners verdwalen in het woud van zorgverleners en regelingen.

Met maatregelen op het gebied van welzijn, zoals de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval, enzovoort voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg nodig is.