23 februari 2014

Zorg júist voor hen die het hard nodig hebben!

De PvdA wil onzekerheid wegnemen bij inwoners over wat er gaat gebeuren met de zorg en ondersteuning van hulpbehoevenden. Juist mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn, hebben één zekerheid nodig: dat ze geholpen worden als dat nodig is. De PvdA strijdt daar ook voor.

Zaterdag 22 februari zette de PvdA de plannen uit op de Markt in Middelburg. Aan inwoners werd uitgelegd dat om mensen juist te helpen die het nodig is natuurlijk  een gesprek en maatwerk nodig is. Ieder mens is anders en iedere situatie vraagt een andere aanpak. Maar het moet voor mensen ook duidelijk zijn: de gemeente is er wat de PvdA betreft juist voor u als u die ondersteuning zo hard nodig heeft!

In de zorg gaat veel veranderen in de komende jaren. De gemeente krijgt meer te zeggen over bijvoorbeeld dagbesteding en begeleiding. Maar wat dat precies zal betekenen voor u? Bezuinigen, betekent dat ook minder zorg? De PvdA Middelburg denkt er meer kan door het slim aan te pakken. De gemeente Middelburg heeft veel bureaucratie eruit gehaald door afspraken te maken met zorgaanbieders, dat betekent meer geld voor de zorg, minder geld voor regels en administratie.

De PvdA zal blijven strijden voor goede zorg voor alle inwoners. Saskia Szarafinski, een wethouder met het hart op de goede plaats, weet zelf hoe het is om zorg te ontvangen en om te geven. Samen met een fractievoorzitter met verstand van zaken, huisarts Peter de Doelder, wil zij graag door met alle hervormingen in de zorg. Zodat iedereen die echt zorg nodig heeft, dat ook krijgt!

Kijk hier voor onze flyer ZORG