Door Mehmet Kavsitli op 2 december 2013

Zorgen over financiële problemen grote groep huurders

Afgelopen maandag 25 november 2013 zijn wij geschokt door het bericht van de huurdersvereniging Middelburg. De PvdA is zich ervan bewust dat er een grote groep huurders zijn met dalende koopkracht en betalingsproblemen. De stijging hiervan baart ons grote zorgen. Wij vinden het onaanvaardbaar dat mensen in deze tijd in armoede moeten leven en hierdoor niet meer hun kinderen kunnen voeden. Wij willen dat het college gaat inventariseren waar de nood het hoogst is, en de raad hierover te informeren.

De PvdA Middelburg wil voorkomen dat ouderen, ZZP`ers en gezinnen met kinderen hiervan de dupe worden. Niemand mag door armoede buiten de boot vallen en zeker kinderen niet. Kinderen moeten zich kunnen ontplooien en volop mee kunnen doen in de samenleving, zonder zich te schamen voor hun financiële situatie.

Sinds 2010 is het aantal kinderen dat leeft in een huishouden met een inkomen onder de inkomensgrens helaas toegenomen. Voor huishoudens met een dergelijk inkomen is het vaak moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Door het kabinet zijn in het regeerakkoord structureel middelen vrijgemaakt voor armoedebeleid. De staatssecretaris heeft gemeenten opgeroepen het geld bij voorrang in te zetten voor kinderen uit arme gezinnen. Wij zullen de komende periode met nadruk aan het college vragen om geld vrij te maken voor die groepen die het hardst wordt getroffen.

Mehmet Kavsitli

Mehmet Kavsitli

Mehmet Kavsitli

Lid van de commissie Ruimte Wijkcontactpersoon: Stromenwijk; Nieuw en Sint Joosland Bouwkundig Ingenieur. In dienst bij de gemeente Vlissingen Geb. 28-01-1974 Wellinkwervestraat 7 4335 CZ Middelburg

Meer over Mehmet Kavsitli