Cultuur en evenementen

Cultuur is belangrijk voor een samenleving. PvdA wil de sterke eigen identiteit en het culturele klimaat van Middelburg daarom koesteren en mogelijk uitbouwen.

Het bindt je met een stad, met elkaar, bewoners beleven er plezier aan en het speelt een belangrijke rol bij participatie en emancipatie van bewoners. Cultuur maakt de gemeente aantrekkelijk voor zijn bewoners en mensen van buitenaf en heeft daardoor een economische waarde. Middelburg heeft een sterke eigen identiteit en een grote traditie met betrekking tot het culturele leven: kunstbeoefening door amateurs, muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. De PvdA wil deze sterke eigen identiteit en het culturele klimaat daarom koesteren en mogelijk uitbouwen.

Financiƫle toegankelijkheid
Juist deze voorzieningen en hun toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. Door de inzet van middelen zoals een (Jeugd)Cultuurfonds willen wij ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft.

Stadsschouwburg
De vernieuwing en verbouwingsplannen van de Stadsschouwburg in onze stad kennen een ingewikkelde en dramatische geschiedenis in de voorbije jaren. Helaas moeten we constateren dat nieuwbouw op het Molenwater onmogelijk is gebleken, niet in het minst door de economische crisis van de afgelopen vijf jaar. Ook de PvdA maakte de keus om geld uit het budget van de nieuwbouw voor de schouwburg vrij te maken en voor andere doeleinden in te zetten, om te voorkomen dat nog meer op de sociale voorzieningen moest worden bezuinigd.

Blijkens een peiling die wij hielden onder de mensen in Middelburg is ruim 73% voor behoud van een schouwburg in de binnenstad. Dat standpunt hadden we al en blijven we daarom verdedigen. Tevens willen we dat de Stadschouwburg een levendig centrum wordt van allerlei culturele activiteiten en amateurgezelschappen daar mogelijkheden geven hun activiteiten te ontplooien. Op het ZEP is er Studio A58, een plaats om meer grootschalige bijeenkomsten en voorstellingen te laten plaatsvinden

Samenwerken creatieven
Een cultureel klimaat wordt niet gemaakt door de politiek maar door de kunstenaars, creatieve mensen en liefhebbers in de stad zelf. De PvdA wil daarom het cultuurbeleid zo veel mogelijk samen met hen vormgeven. De PvdA wil dat er actief wordt samen gewerkt met gezelschappen die zich buiten de gebaande paden wagen om zo tot een breed cultureel aanbod te komen.

Evenementen
Evenementen zijn belangrijk voor de inwoners. Middelburgers beleven er plezier aan, in saamhorigheid, en ze vergroten de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers en toeristen. Bovendien zijn evenementen belangrijk voor de middenstand. De PvdA wil dit graag blijven ondersteunen. In het algehele aanbod van activiteiten in Middelburg zal er voor elk wat wils moeten zitten.

Concreet:

  • Stadschouwburg in de binnenstad blijft behouden
  • Meer culturele levendigheid in de Stadsschouwburg
  • Historisch waardevolle gebouwen en cultureel erfgoed zoveel mogelijk behouden en waar nodig een nieuwe bestemming geven. Initiatieven hiertoe van eigenaars en ondernemers faciliteren
  • Steun voor evenementen in de stad
  • Beeldende kunst in de Vleeshal kan blijven