Besturen

De Partij van de Arbeid kiest voor een toegankelijk en transparant bestuur dat sterk gericht is op samenwerking en partnerschap met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere gemeenten.

Financiën
De afgelopen jaren heeft de gemeente al voor miljoenen aan bezuinigingen doorgevoerd en het einde is nog niet in zicht. Op dit moment is de begroting voor 2014 sluitend, maar de verwachting is dat er nog bezuinigd moeten worden voor een bedrag van totaal tussen de 2 en 3 miljoen structureel voor de periode 2015-2018. Het standpunt van de PvdA is steeds geweest dat mensen met een minimum inkomen moeten worden ontzien bij bezuinigingen. De gelden die Middelburg krijgt in het kader van de decentralisaties worden ook daadwerkelijk ingezet binnen het sociale domein.

Ook voor de komende jaren blijft de PvdA erbij dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. Daarnaast willen we de investeringsruimte van 1 miljoen in standhouden.

Schuldpositie en grondbedrijf
De schuldpositie en het grondbedrijf vragen nadrukkelijk aandacht. Middelburg heeft veel grond aangekocht in het kader van de kwaliteitsatlas. Dat past ook bij de actieve grondpolitiek, waarbij de winst op grondexploitaties door de gemeente gemaakt wordt, en dus ten goede kan komen van maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld onderwijshuisvesting. De PvdA staat daar achter, in goede tijden, maar ook in slechte tijden, want dat verandert niets aan het principe dat winst op gronden van ons allemaal is, en niet van ontwikkelaars.

De huidige situatie, na vijf jaar crisis, vraagt om een realistische en nuchtere houding. Het grote voordeel van de grondportefeuille is dat de gemeente flexibel is in het ontwikkelen en aanbieden van gronden. Daarnaast geven prognoses aan dat Middelburg nog steeds groeipotentie heeft. De PvdA wil dat de gemeente regelmatig doorrekeningen van het grondbedrijf blijft maken, op deze wijze de vinger aan de pols houdt, en indien nodig maatregelen neemt.

Maar, de beste manier om er voor te zorgen dat Middelburg daadwerkelijk groeit en grond verkoopt, is door te zorgen voor een aantrekkelijke gemeente waar mensen graag willen wonen.