Sport en spel

Sport en spel zijn belangrijk voor onze samenleving. Het zorgt voor ontspanning, is goed voor lijf en leden, het vormt een deel van je netwerk, het bevordert integratie en sociale samenhang. Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn in onze wijken en dorpen het sociale cement van de samenleving.

Accommodaties
De PvdA heeft in de afgelopen periode werk gemaakt van sport en wil dat blijven doen. Er is geïnvesteerd in nieuwe accommodaties en sportvelden zodat de sportverenigingen volop de ruimte kunnen hebben. Denk hierbij aan het nieuwe complex dat Middelburg en Vlissingen hebben ontwikkeld op hun gemeentegrens: ‘het Sportcomplex Vrijburg’, en aan het nieuwe zwembad dat ook daar staat. In 2012 werd een splinternieuwe sporthal geopend in de Breewijk: de Sprong. In Dauwendaele kreeg de FC meer voetbalruimte door aanleg van een kunstgrasveld en Jong Ambon verhuisde naar de velden bij Sportcomplex de Sprong. In Sint Laurens werd het korfbalveld vernieuwd. In Arnemuiden is een mooie sportvoorziening gerealiseerd, in 2014 zal er een kunstgrasveld worden aangelegd ten behoeve van de voetbalvereniging.

Vrijwilligers
Om ook in de toekomst krachtige sportverenigingen te kunnen blijven hebben is het van belang dat zij support krijgen om vrijwilligers aan zich te blijven binden. Ook hier geldt dat we zo veel mogelijk overlaten aan de verenigingen en vrijwilligers, de gemeente is er om te faciliteren en te ondersteunen als dat nodig is.

Jeugdsportfonds
Om het alle kinderen mogelijk te maken deel te nemen aan verenigingssport blijft Middelburg deelnemen aan het Jeugdsportfonds. Ook voor kinderen uit gezinnen met minder financiële draagkracht moet het mogelijk zijn om lid te worden van een sportvereniging.

Topsport versus breedtesport
Topsport kan bijdragen aan de positieve uitstraling van de gemeente. Topsporters hebben een voorbeeldfunctie voor jongeren in de gemeente. Uitdrukkelijk kiezen we echter voor de breedtesport, iedereen moet kunnen meedoen.

Concreet:

  • De kwaliteit van sportparken en sporthallen verder verbeteren en sportverenigingen meer mogelijkheden geven bij het eigen beheer en onderhoud.
  • Met mensen uit het onderwijs, kinderopvang en sportverenigingen kijken hoe hun aanbod beter op elkaar kan aansluiten. Beroepskrachten specifiek hiervoor inzetten (combinatiefuncties) en sportstudenten inschakelen om hier aan te werken.
  • Er voor zorgen dat de tegemoetkoming in de kosten van sport voor minima goed wordt benut, specifiek het Jeugdsportfonds.
  • Verenigingen ondersteunen bij het vinden van vrijwilligers, bijvoorbeeld door voorlichting, gerichte campagnes en het mogelijk maken van cursussen.
  • Initiatieven vanuit de inwoners, zoals het beweegpad in de Griffioen, waardeert de PvdA. We sporen de gemeente aan dit soort initiatieven te promoten in andere wijken.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen recreatief en competitief sporten in Middelburg bij het gebruik van sportvoorzieningen.