Verkeer

Voor de PvdA is verkeersveiligheid van groot belang vooral van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen en fietsers. Wij willen dat alle inwoners veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg. Daarom heeft de PvdA in het verleden de aanzet gegeven voor het oprichten van verkeerswerkgroepen in iedere wijk van Middelburg.

Fietsen
Fietsen doen vrijwel alle Middelburgers. Op de fiets is bijna alles in onze stad goed bereikbaar. De PvdA is altijd een groot voorstander geweest van fietsgebruik. Dat kun je ook merken aan de verbeteringen in de infrastructuur van de laatste jaren. Te benoemen zijn de aanleg van vele nieuwe fietspaden in de omgeving, de bouw van een voetgangersbrug naast de Schroebrug die de situatie voor de fietsers aanmerkelijk heeft verbeterd, de veilige routes in de buurt van scholen (Stromenwijk) en niet in de laatste plaats onze gewonnen strijd voor de sluiting van de Stationsbrug voor auto’s.

De gemeente Middelburg richt haar beleid op een forse verdere verbetering van de fietsvoorzieningen, in het project Bike Friendly City. Een goed idee.

Binnenstad
Binnen de omwalling van de binnenstad en het kanaal heeft de voetganger en de fietser altijd voorrang boven het autoverkeer, met uitzondering van de 2 doorgaande verkeersroutes Seisplein resp. Ramsburg naar Schroebrug. Deze regel wordt  bij alle toegangen tot de binnenstad duidelijk aangegeven met de volgende tekst: ‘In deze binnenstad heeft de voetganger en de fietser voorrang op het autoverkeer.

In de buurt van scholen en winkelcentra willen wij extra aandacht voor veilige en doorgaande fietsroutes. De huidige fietsstroken op de wegen van Middelburg zijn te smal. Het parkeren van fietsen moet veilig, dichtbij en overzichtelijk zijn.

Openbaar vervoer en WMO-vervoer
In Middelburg rijdt sinds 2011 de Servicebus. Een uitkomst voor mensen die geen gebruik meer kunnen maken van de fiets of voor wie lopen te ver is. Een prachtig initiatief mede tot stand gekomen dankzij de PvdA. Openbaar vervoer en WMO-vervoer vragen om slimme combinaties. Zoveel mogelijk openbaar vervoer voor iedereen, WMO-vervoer als het niet anders kan. De PvdA wil dat dit initiatief wordt voortgezet.

Parkeren
Parkeren van auto’s door bezoekers van de binnenstad vindt bij voorkeur plaats in de parkeerkelders.

Concreet:

  • Doorgaande fietsroutes verbeteren en steun voor project Bike Friendly City
  • Bij station, scholen, in het centrum en winkelcentra zorgen we voor voldoende (fiets)parkeerplaatsen
  • Meldpunt voor fietsers op de website van Middelburg toegankelijk maken, hier kunnen obstakels direct gemeld worden
  • Verbreding van de fietsstroken in Middelburg
  • Voorkeur voor parkeren in Parkeergarages in plaats van op straat; De prijs voor het parkeren in parkeergarage blijft fundamenteel lager dan parkeren op straat
  • Mensen met een beperking en ouderen gaan steeds meer gebruik maken van elektrische auto’s en fietsen en driewielfietsen. We moeten hier rekening mee gaan houden.
  • Behoud van de service bus, in combinatie met zo goed mogelijk openbaar vervoer, en apart WMO-vervoer als het niet anders kan.