Werk en economie

Werk is belangrijk voor mensen. Zowel het inkomen als het gevoel iets te presteren in de maatschappij. Vandaar dat de PvdA ook aan de gemeente een opdracht wil geven om de werkgelegenheid te behouden zo mogelijk te vergroten. De PvdA heet immers niet voor niets de Partij van de Arbeid.

Lokaal aanbesteden
Aanbestedingen van de gemeente Middelburg moeten toegankelijk zijn voor onze Middelburgse ondernemers. Onze lokale ondernemers zorgen immers voor werkgelegenheid. Bovendien is het belangrijk dat onze ondernemers zich ook betrokken voelen bij de gemeente Middelburg. Knip waar mogelijk grote opdrachten op in kleinere, zodat ook zij er op in kunnen tekenen.

Bij onderhandse aanbestedingen wordt de afspraak gemaakt dat minimaal twee lokale ondernemers worden uitgenodigd om mee te doen

‘Social return on investment’
Bij aanbestedingen wordt werk alleen gegund onder voorwaarde dat de deelnemende partij minimaal 5% van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van jongeren, langdurig werklozen, en arbeidsgehandicapten. Dat heet “Social Return on Investment”. Dit passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten van de gemeente.

Regeldruk
De regeldruk kan nog verder worden verminderd. We gaan een ontregelconferentie organiseren, waaraan ondernemers en de gemeente deelnemen.

Jeugdwerkloosheid
Jeugdwerkloosheid is een belangrijk probleem. PvdA Middelburg wil dat de gemeente zich actief inzet om deze jongeren aan het werk te helpen. Er mag geen generatie verloren gaan doordat er geen werkervaring kan worden opgedaan. Middelburg zal een actieplan jeugdwerkloosheid moeten opstellen. Samen met de bedrijven in Middelburg en het beroepsonderwijs zoeken we naar structurele oplossingen.

Samen sterk in het stadscentrum
De binnenstad van Middelburg staat op de derde plaats in Nederland als winkelgebied met het meest veelzijdige aanbod van winkels. PvdA Middelburg is hier trots op. We moeten er naar streven om in de top 3 te blijven. Veelzijdigheid en kwalitatief goed aanbod zijn hoofdkenmerken.

Bedrijfsterreinen
In Middelburg is de voorraad bedrijfsterreinen beperkt. We kunnen ons niet permitteren dat bedrijven Middelburg de rug keren en moeten dus zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Ruimte om te ondernemen is goed, mits het ook meer werkgelegenheid met zich mee brengt. Regionale afspraken over bedrijfsterreinen zijn leidend.

ZZP-ers
In onze gemeente zijn veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) actief. Veel bedrijven beginnen als éénpitter. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet in economisch moeilijke tijden. Om hen te faciliteren stellen we voor dat er ontmoetingsplekken worden ingericht, waar zij tegen een laag tarief kantoor- of atelierruimte kunnen huren. Dit kan in bijvoorbeeld leegstaande gebouwen in de gemeente Middelburg. Leegstaande panden kunnen ook creatieve hotspots voor jongeren worden, door henzelf beheerd.