Fractievoorzitter

Jeroen Louws

Algemene zaken; Financiën; Personeel; Democratisering; Bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening; Samenwerking/Spiegeling; Veiligheid en VRZ

Lid van de commissie Algemeen Bestuur

Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen

Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving;

Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta.

Projectmanager gemeente Vlissingen

Geb. 28-02-1970

Korte Noordstraat 7

4331 CG Middelburg