penningmeester

Marijn Dieleman

Jeugdzorg, WMO, Passend Onderwijs; Armoede- en minimabeleid; Onderwijshuisvesting; UCR; Welzijn; Accommodaties; Subsidies; Volksgezondheid; Cultuur; Sport; Minderhedenbeleid; Speelruimte; Jongeren

Lid van de commissie Maatschappelijke Zaken

Wijkcontactpersoon: Dauwendaele

Advocaat

Geb. 25-10-1958

Dam 67

4331 GH Middelburg