lid

Tom van Aalst

Nutsbedrijven; Monumenten; Infrastructuur; Milieu; Stadsvernieuwing; Openbare ruimte

Lid van de commissie Ruimte

Wijkcontactpersoon: Zuid

Portefeuilles: Nutsbedrijven; Monumenten; Infrastructuur; Milieu, natuur, landschap, buitengebied; Wonen en stadsvernieuwing; Openbare ruimte.

Geb. 23-12-56

Amnestylaan 131

4336 LL Middelburg