Zorgmanifest

Het Middelburgs college wil met het Actieplan Sociaal Domein de komende vier jaar ruim 6 miljoen bezuinigen op het sociaal domein. Veel partijen, organisatie in de zorg, adviesorganen en huisartsen zijn boos over de wijze waarop dit ondoordacht en zonder fatsoenlijk overleg staat te gebeuren. Met een Zorgmanifest willen deze partijen af van de eenzijdig boekhoudkundige benadering en terug naar de menselijke maat.

De partijen begrijpen de zorgen over de kostenontwikkeling binnen de jeugdzorg en de WMO. Tegelijkertijd vinden ze de haast waarmee nu maatregelen worden afgekondigd te groot. Ondoordacht wordt er 1,5 miljoen in een actieplan gestoken, terwijl onduidelijk is waar precies de problemen zitten. De partijen vinden het verstandig om terug te grijpen naar de visie op zorg. Eerst eens goed te analyseren waar de problemen nu echt zitten en waar er oplossingen mogelijk zijn én de knoppen zitten om aan te draaien. Kijken ook met welke maatregelen het kabinet nu komt.

Het zorgmanifest is op initiatief van de PvdA opgesteld en hiermee spreken de partijen gezamenlijk hun grote zorgen uit over de eenzijdige visie van het college van B&W in Middelburg om de grote tekorten in de zorg aan te pakken. Ze roepen op om trouw te blijven aan de Walcherse visie op het sociaal domein van november 2018, die een jaar geleden werd aangenomen met brede steun van de Middelburgse gemeenteraad. En om op basis van tien in het manifest geformuleerde uitgangspunten te komen tot een weloverwogen aanpak van de tekorten in de zorg.

Hier treft u ons ZORGMANIFEST

Maakt u zich ook ongerust en ondersteunt u de uitgangspunten van het gezamenlijke manifest? Laat het ons weten via onze Facebook-pagina.