Commissieleden

Marga de Brauwer

Marga de Brauwer

lid

Ruimtelijke ordening; Infrastructuur; Verkeer en vervoer; Parkeren; Grondbedrijf; Reiniging en groen; Duurzaamheid; Milieu; Gebouwenbeheer; Wonen en stadsvernieuwing; Monumenten; Economische zaken; Recreatie en toerisme
Marijn Dieleman

Marijn Dieleman

penningmeester

Jeugdzorg, WMO, Passend Onderwijs; Armoede- en minimabeleid; Onderwijshuisvesting; UCR; Welzijn; Accommodaties; Subsidies; Volksgezondheid; Cultuur; Sport; Minderhedenbeleid; Speelruimte; Jongeren