Raadsleden

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Fractievoorzitter

Algemene zaken; Financiën; Personeel; Democratisering; Bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening; Samenwerking/Spiegeling; Veiligheid en VRZ
Caroline Diepeveen

Caroline Diepeveen

vice-voorzitter

Jeugdzorg, WMO, Passend Onderwijs; Armoede- en minimabeleid; Onderwijshuisvesting; UCR; Welzijn; Accommodaties; Subsidies; Volksgezondheid; Cultuur; Sport; Minderhedenbeleid; Speelruimte; Jongeren
Mehmet Kavsitli

Mehmet Kavsitli

Secretaris

Ruimtelijke ordening; Infrastructuur; Verkeer en vervoer; Parkeren; Grondbedrijf; Reiniging en groen; Duurzaamheid; Milieu; Gebouwenbeheer; Wonen en stadsvernieuwing; Monumenten; Economische zaken; Recreatie en toerisme