30 maart 2017, om 21:30, het Getij, Oosterscheldestraat 18-A | het Getij, Oosterscheldestraat 18-A

Algemene ledenvergadering

De PvdA Middelburg houdt donderdag 30 maart vanaf 19.30 een algemene ledenvergadering in het Getij in de Middelburgse Stromenwijk.

Centraal onderwerp op deze ALV is het historische verlies van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart jongstleden. Het bestuur biedt leden de gelegenheid met elkaar te bespreken waarom de PvdA landelijk zo dramatisch verloren heeft; wat ons perspectief -landelijk zowel als plaatselijk- is en wat daarvoor gedaan zal moeten worden.

Voorafgaand aan dit hoofdonderwerp worden enkele statutair voorgeschreven zaken aan jullie ter besluitvorming voorgelegd. Hopelijk kan dat zo kort mogelijk van 19.30 tot 20.00 u. zodat we ruim tijd hebben voor de discussie over onze partijpolitieke bestaansvraag.

Met hartelijke groet namens het afdelingsbestuur,

Eric Lameijn (vz.) & Jan Janse (secr.)