14 maart 2018, van 19:30 tot 22:00, diverse cafés | diverse cafés

Politiek café Ut Babbelaertje

De gemeenteraad heeft onlangs besloten het horecabeleidsplan opnieuw op te stellen. In de aanloop naar de verkiezingen heeft de Middelburgse horeca daarom een programma opgesteld om met de Middelburgse politiek in gesprek te gaan. Op woensdagavond worden achtereen drie horecagelegenheden bezocht:
19.30 uur start bij Café de Zaak Pottenmarkt 24
20.30 uur Café de Heeren Vlasmarkt 39
21.30 uur Café Ut Babbelaartje Vlasmarkt 14

In deze horeca gelegenheden zullen de politieke partijen 6 vragen voorgelegd krijgen door de discussieleider Adrie Boxmeer. Hoe zien partijen de horecaontwikkeling in Middelburg, wat vinden zij belangrijk om in het horecabeleidsplan op te nemen?