1 februari 2018, van 19:00 tot 21:30, Auditorium Néhalennia, Breeweg | Auditorium Néhalennia, Breeweg

Wijkdebat ’t Zand/Stromenwijk

Het wijkteam ‘t Zand – Stromenwijk organiseert op 1 februari 2018 in het auditorium van Scholengemeenschap Néhalennia een Politiek Debat met de lokale politieke partijen uit Middelburg. Namens de PvdA zal wijkbewoner én raadslid Mehmet Kavsitli aanwezig zijn.

En u als wijkbewoner mag de vragen stellen! Wat vindt u belangrijk in onze wijken ’t Zand en de Stromenwijk? Wat mag of moet er veranderen om de leefbaarheid te vergroten? Wat mist u in de wijk?

U kunt uw vragen stellen op 1 februari a.s.! De vraag zal worden voorgelegd aan twee partijen. U mag als vraagsteller zelf kiezen door welke twee partijen uw vraag beantwoord dient te worden. Na de beantwoording van uw vraag door deze twee partijen, krijgen de overige partijen nog de kans om te reageren.

Het debat zal worden geleidt door oud-wijkmanager Karel van de Beek.

U vragen kunt u sturen naar wijkteam@zandstromenwijk.nl

Het wijkteam ‘t Zand – Stromenwijk nodigt u van harte uit om dit debat met de lokale politieke partijen bij te wonen. De toegang is gratis, net zoals de koffie vooraf en een drankje na het debat.

We zien u graag op 1 februari 2018!