Begrotingsbehandeling: gaat het goed met de inwoners van Middelburg?

16 november 2017

Tijdens de raadsvergadering van maandag 13 november sprak PvdA-fractievoorzitter Peter de Doelder algemene beschouwingen uit voor de begroting van 2018. Hij illustreerde zijn betoog dit keer met een groot aantal kunstwerken van onder andere Van Gogh, Steen, Dibbits en Dumon-Tak en daarvan afgeleide politieke thema’s die toonden hoe het op dit moment met onze inwoners én de Middelburgse gaat.

Voorzitter, hoe gaat het met de inwoners van Middelburg?

Kinderen en Jeugd – Voldoende ontplooiingsmogelijkheden?

Gemeente Middelburg is verantwoordelijk voor vroegsignalering; werkgroep opgeheven; er wordt gekeken hoede externe zorgstructuur verder vorm zal worden gegeven … Hoe langer je wacht hoe later je problemen op kan sporen.

Speelplaatsen – Wordt er aan de ‘Bielok-norm’ voldaan?

Voorschoolse opvang, vroeg taal-achterstand opsporen is belangrijk. Helaas missen we de ambitie die de gemeente hier heeft, anders dan in woorden. Wij zien graag dat het beoogde doel ‘smart’ wordt weergegeven… Welk percentage wordt bereikt?

Veiligheid – Op gebied van veiligheid worden tal van zaken genoemd die in ontwikkeling zijn… Maar, hoeveel kinderen groeien er op in ‘armoede’? Naar schatting 800… Wat heeft kind-pakket opgeleverd tot nu toe ??

Ouderen – Eenzaamheidsproblemen spelen bij ongeveer 40 a 50% van de ouderen; Overigens niet alleen in deze leeftijdscategorie. Op deze leeftijd wordt bewegen moeilijker, je loopafstand neemt af, je uithoudingsvermogen, evenwichtsgevoel en dat ligt ertoe dat mensen thuis blijven mijmeren.

Een van de remedies kan zijn om het WMO vervoer zo goed mogelijk te regelen.

Mensen in de knel – Voldoende ondersteuning?

Uit signalen die ons bereiken en een ingezonden brief van een inwoner uit Vlissingen blijkt dat mensen zich in de steek gelaten voelen juist op momenten dat zij goede ondersteuning moeten hebben…

Wonen in Middelburg – Voldoende huurwoningen, wachttijden digibeten.

Woonomgeving – Hebben mensen voldoende te zeggen over de eigen wijk/straat?

Er wordt nieuw beleid ‘wijkgericht werken en burgerparticipatie’ ingezet waarvoor waardering. Bovendien is er een motie aangenomen waarin we besloten om te onderzoeken hoe we de wijken meer zeggenschap kunnen geven.

Tot slot het rapport ‘Doen en Leren’ aangenomen. Wij zijn heel benieuwd naar de eerste resultaten…

Onderwijs – Voldoende voorzieningen voor MBO? Middelburg als studentenstad!

Cultuur – Heel veel evenementen; Uitgaanscentrum. Bijzondere positie van Middelburg op gebied van kunst en cultuur.

Hoe gaat het met de gemeente Middelburg?

De decentralisaties en tegelijkertijd de terugtrekkende overheid hebben al veel stof doen opwaaien. De overheid zegt: ‘Burger, je moet het echt meer zelf uitzoeken; zorg voor jezelf broeder’. We zien dat er dingen gebeuren in de wijken en dorpen.

Ik noem de buurthulp initiatieven in Nieuw en Sint Joosland, in Sint Laurens, de activiteit in Arnemuiden op gebied van zorg, het Pennywafelhuis in Dauwendale.

Daar is ook te horen hoe inwoners echt denken over de inspanningen die de gemeente doet. En laten we eerlijk zijn ook welke drempel er nog bestaat voor inwoners om contact te maken met de gemeente om wat voor reden dan ook.

Onze conclusie is dat wij nog veel beter kunnen. Hoe?

Misschien door de ramen in het Stadskantoor verder open te zetten, en nog beter door de wijk in te gaan. Zoek het contact en wacht niet af.

Samenwerken op Walcheren – Klimaat moet verbeteren, hiervoor hebben we in de laatste raadsvergadering een signaal afgegeven.

De financiële situatie van de gemeente is kwetsbaar, met name door het risico dat we lopen door het ontbreken van afspraken over de woningbouw op Walcheren.