Door Jeroen Louws op 15 december 2014

Het woord aan raadslid… Jeroen Louws

Uw zorg onze zorg – Per 1 januari aanstaande verandert er veel in de zorg. Taken in de jeugdzorg en langdurige zorg gaan van het rijk naar de gemeente en dat zorgt voor onrust. Op straat, op bijeenkomsten, bij mensen thuis, spreken inwoners de PvdA aan over hun zorgen. We begrijpen dit want uw zorg is onze zorg.

Nog niet altijd is duidelijk wat de veranderingen precies gaan betekenen. Middelburg organiseert daarom in veel wijken spreekuren. Ook met brieven en via het internet deelt de gemeente informatie. De belangrijkste boodschap is: Porthos! Voor Walcheren is dat het loket waar u straks voor vragen en problemen terecht kunt! De PvdA is blij dat de gemeente inwoners opzoekt en ook onze wethouder zich overal in de gemeente laat zien.

De PvdA houdt ondertussen scherp in de gaten hoe de gemeente in Middelburg allerlei zaken regelt. Wie zorg nodig heeft, behoudt of krijgt deze als iemand deze nodig heeft! De PvdA zal absoluut niet accepteren dat iemand aan zijn lot wordt overgelaten. Dat kan door zorg meer op maat en dichter bij inwoners in de wijk te laten verlenen door gebiedsteams.

Af en toe een handje helpen is normaal, maar de PvdA is niet voor verplichtingen om bijvoorbeeld je ouders te verzorgen. Echte zorg laten we over aan beroepskrachten. Voor wie het niet zelf kan regelen, blijft er huishoudelijke hulp. Alleen als het kan, moet er voor zorg naar draagkracht een bijdrage worden betaald.

De PvdA heeft er vertrouwen in dat inwoners van Walcheren ook volgend jaar goede zorg zullen krijgen. Mochten zich toch problemen voordoen, dan willen we dat direct weten. Mede op ons initiatief komt er in 2015 een meldpunt waar inwoners zich dan kunnen melden. Maar mij of een van mijn fractiegenoten aanspreken of mailen naar ons ombudsteam, pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com, mag natuurlijk ook. Uw zorg is ook onze zorg!

 

Jeroen Louws

PvdA Middelburg

jeroenlouws@kpnmail.nl

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws