Door Mehmet Kavsitli op 25 april 2013

Het woord aan raadslid …

Door de economische slechte tijd neemt de (kans op) armoede toe. Het huidige kabinet geeft om deze reden gemeenten meer beleidsvrijheid voor het uitvoeren van het minimabeleid.

De afgelopen raadsvergadering hebben wij de bezuinigingsvoorstellen van het college behandeld. Dat we moeten bezuinigen begrijpen we allemaal. Dat dat niet altijd makkelijk is begrijpen we ook. Het is dan zoeken naar waar je nog op kunt bezuinigen.

In de ombuigingsnota had het college een bezuiniging van 250.000 euro opgenomen op de minimavoorzieningen. Dit voorstel van het college is door een amendement dat is ingediend door de PvdA, Christen Unie, GroenLinks en Duurzaam Rood unaniem door de raad aangenomen. Het college heeft nu de opdracht gekregen om de bezuiniging niet door te voeren.

Mensen met een minimum inkomen moeten dagelijks op zoek naar zaken waar ze nog op kunnen bezuinigen, maar er komt een moment dat je budget echt op is en dat het niet meer lukt. Steeds meer mensen met een laag inkomen doen echt hun best om rond te komen maar vaak lukt dat niet. Mensen die veertig uur per week keihard werken, zoals bijvoorbeeld de medewerkers in de zorg, detailhandel, ZZPers, en niet te vergeten ouderen met een laag pensioen hebben moeite om rond te komen. Ze kunnen ook vaak geen beroep doen op toeslagen en kwijtscheldingen, hierdoor houden deze mensen netto minder over dan iemand die een bijstandsuitkering heeft. Voor deze mensen hebben we in dit land gelukkig inkomensondersteuning via het minimabeleid.

Wij van de PvdA vinden het een kwestie van beschaving om NIET te bezuinigen op mensen die dagelijks hard werken en maandelijks zich in allerlei bochten moeten wringen om rond te komen.

Daarom wilden wij de voorgestelde bezuiniging op het minimabeleid terugdraaien en tegelijkertijd ook het geld wat niet gebruikt is door onderbesteding weer in te zetten voor het minimabeleid. Met het terugdraaien van de voorgestelde bezuiniging hebben wij laten zien dat bezuinigen op de minima in de Gemeente Middelburg echt niet kan.

Mehmet Kavsitli

Raadslid PvdA

me.ka@12move.nl

Mehmet Kavsitli

Mehmet Kavsitli

Lid van de commissie Ruimte Wijkcontactpersoon: Stromenwijk; Nieuw en Sint Joosland Bouwkundig Ingenieur. In dienst bij de gemeente Vlissingen Geb. 28-01-1974 Wellinkwervestraat 7 4335 CZ Middelburg

Meer over Mehmet Kavsitli