Door Marga de Brauwer op 6 september 2013

Het woord aan raadslid …

De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op. Het was zonnig en warm. De kinderen konden in de wijken spelen bij activiteiten van de Stichting Welzijn Middelburg. Iedereen kon naar het strand, dure vliegreizen met dit doel waren niet nodig. In de vakantie heb ik terug gekeken naar het afgelopen jaar. De gemeenteraad heeft toen geld beschikbaar gesteld voor onder andere fietsen en wandelen. De fietsroutes in de stad zijn daarmee verbeterd. Je kunt vanaf de Herengracht goed doorfietsen naar de Schroebrug. In park Toorenvliedt komt een wandelpad. De toegang wordt beter met twee nieuwe bruggen vanuit de Stromenwijk en er worden nieuwe struiken en bomen aangeplant.

Na de zomer wordt de Kaaienroute ingericht als 30 kilometerzone. Dat betekent dat die route naar het station veel veiliger wordt voor fietsers. Er komt een wandelpad langs de haven met een mooi uitzicht op de boten en de monumentenpanden. Voor het maken van zo’n plan wordt de mening van bewoners gevraagd door de gemeente. Nu hebben bewoners van de Bierkaai een erg leuk plan gemaakt. Zij willen een aantrekkelijk ‘rustpunt’ op de stoep voor hun deur. Het wordt een bankje en zij gaan zorgen voor verfraaiing. Als PvdA vinden we dat een leuk plan. Wij hebben de bewoners gevraagd hun plannen in de raad uit te leggen. Omdat de hele raad ‘voor’ was zal het plan ook worden uitgevoerd. De raadsleden van de PvdA zijn blij met ideeën van inwoners. We steunen die dan ook van harte.

Grote veranderingen: Walcheren voor elkaar

In het najaar gaan we ons bezig houden met andere agendapunten. Gemeenten moeten vanaf 2015 taken op gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg organiseren en uitvoeren. Op Walcheren werken we samen, dat heet: Walcheren voor elkaar. Ook daarvoor kunnen we ideeën en ervaringen van inwoners goed gebruiken. U kunt ze kwijt op de website van de gemeente onder de knop ‘Denk mee over zorg’. Als we uitgaan van de eigen kracht van mensen, kunnen we bijvoorbeeld ondersteuning en zorg beter, sneller, slimmer en goedkoper organiseren. Zo kan iedereen zo lang mogelijk blijven meedoen in de maatschappij. Als je dus hulp nodig hebt, zoek je die in eerste instantie in je eigen omgeving. De gemeente is er wanneer dat niet of onvoldoende lukt.

Als u vragen heeft over deze onderwerpen kunt u ons bereiken via onze website www.middelburg.pvda.nl.

Marga de Brauwer

Raadslid PvdA

margadebrauwer@gmail.com

Marga de Brauwer

Marga de Brauwer

Lid van de commissie Ruimte Wijkcontactpersoon: St. Laurens Beleidsadviseur gemeente Veere (parttime) Geb. 29-12-1959

Meer over Marga de Brauwer