Door Evie Malawauw op 25 mei 2013

Impressie van het werkbezoek

Na een treinreis van meer dan twee uur kwamen de PvdA-tweede kamerleden Grace Tanamal, Kekilk Yucel en Albert de Vries vrijdagmorgen 24 mei iets verlaat voor een werkbezoek in Middelburg aan. ’s Ochtends bezochten ze het Molukse woonzorgcentrum Tabadila;  ’s middags voetbalclub Jong Ambon en Archipelschool De Bijenburg.

De hartverwarmde muzikale ontvangst door de bewoners van het Moluks woonzorgcentrum Tabadila in de Stromenwijk met vrijwillige ondersteuning van muzikanten en zangeressen met het welkomstlied “Selemat Datang” deed de Kamerleden goed. Voor Albert was het een thuiswedstrijd en een weerzien met bekenden. Een ontvangst met koffie en thee met spekkoek, cake, wadji en kuping gadja.

Saskia Szarafinski, als loco-burgemeester en wethouder o.m. belast met wozoco’s heette de kamerleden welkom. Daarna legde Riet Pattikawa-Lawalata, voorzitter van de Stichting Tabadila in een toespraak het ontstaan van Tabadila uit, dat door samenwerking van de Molukse gemeenschap in de Zeeuwse samenleving met medewerking van de Zeeuwse overheden en andere instellingen tot stand kwam. Dit jaar november bestaat het in 16 jaar. De bewoners krijgen zorg aan huis door Zorgstroom. De lunch werd daarom ook – uitstekend – verzorgd door Zorgstroom-chefkok Sjaak Jobse:  soto-soep, minibroodjes.

Vera Parinussa van de Stichting Maluku Mobilae Foundation vertelt over hun inspiratie om door middel van sportactiviteiten in Ambon de twee gemeenschappen – moslim en christelijk – te laten te sporten. Na de lunch kregen de Kamerleden  een rondleiding door een van de 12 appartementen. Het bezoek werd daarna muzikaal uitgeleide gedaan: eerst op een bijzondere manier door Molukse- en Indische ouderen die samen hetMolukse en het Zeeuws volkslied zongen en daarna tot slot met het lied gandong.

Jong Ambon

Daarna ging het werkbezoek naar het nieuwe clubgebouw van SV Jong Ambon in aanbouw waar vice-voorzitter Jeremy Latumeten hen verwelkomde.  Het verhaal van SV Jong Ambon die ongeveer 250 leden telt werd verteld.

Vervolgens ging het werkbezoek naar OBS Archipelschool De Bijenburg. De school staat in een actieve wijk de Griffioen. Hier vertellen actieve en betrokken ouders en schoolleiding de Kamerleden hun verhaal over het Integraal Kindcentrum en Kinderopvang Walcheren. Waar lopen ze in deze startfase bijvoorbeeld allemaal tegen aan. Strekking: de wet- en regelgeving en financiering is niet altijd toepasbaar op Krimpgebieden! Saskia Szarafinski, Ernst Radius (raadslid)  en Marga Brauwer (raadslid) vertelden hun zienswijzes en legden uit waar zij als vanuit de raad mee kampen.

Met een drankje werd het bezoek afgesloten en kunnen wij terugkijken op een geslaagd werkbezoek.

Met dank voor ieders inzet.

Namens de voorbereidingscommissie,

Henk, John en Evie

Klik hier voor een uitgebreide foto-impressie

Evie Malawauw

Evie Malawauw

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Zuid Portefeuilles: Veiligheid; Financiën; Algemeen Bestuur; Personeel; Internationale samenwerking Geb. 2-1-1954 Kingstraat 14 4336 LG Middelburg

Meer over Evie Malawauw