30 mei 2014

Kinderpardon: veel sympathie maar géén handtekening burgemeester

Het voorstel van de PvdA aan burgemeester Bergmann om een petitie te ondertekenen waarin staatsecretaris Teeven gevraagd wordt om het kinderpardon te verruimen, werd in de raadsvergadering van maandag 26 mei met grote meerderheid gesteund. Alleen de VVD stemde tegen. De burgemeester heeft ondanks de ingediende motie aangegeven de petitie niet te zullen ondertekenen.

Burgemeester Bergmann tekent de petitie niet uit principe, tot teleurstelling van initiatiefnemer en PvdA-raadslid Mehmet Kavsitli. Bergmann is weliswaar voor een ruimhartige toepassing van het kinderpardon, maar vindt een petitie niet de manier om zoiets te bereiken. Via stille diplomatie en formele en informele contacten wil hij op de bres springen voor Middelburgse kinderen die door toepassing van de regels in problemen zouden komen.

In de motie was de burgemeester gevraagd net als inmiddels héél veel andere burgemeesters een petitie te ondertekenen, die de staatssecretaris oproept een dreigende ongelijkheid te voorkomen. Hoewel Teeven heeft gezegd ruimharig om te gaan met het pardon, bestaat de mogelijkheid dat kinderen die niet in beeld waren bij het rijk maar wel bij een gemeenten, buiten de boot vallen voor dit kinderpardon.

Motie van PvdA SP GroenLinks CDA D66 en LPM over een ruimer pardon voor minderjarige asielzoekers