Door Jeroen Louws op 4 februari 2014

Levendige binnenstad

De prachtige Middelburgse binnenstad heeft grote aantrekkingskracht op inwoners, toeristen, scholieren, bedrijven en wat nog niet meer. Volgens mij moeten we daar heel erg blij mee zijn! Die levendigheid levert een heleboel werkgelegenheid op! Mensen wonen bovendien graag in een stad waar af en toe eens iets gebeurt!

Ondanks het economisch tij scoorde Middelburg de afgelopen jaren nog steeds erg goed op ranglijsten van aantrekkelijke binnensteden. Daar moeten we trots op zijn. Naast het winkelaanbod zorgden ook de evenementen voor grote aantrekkingskracht. De PvdA is blij met al die initiatieven van organisaties en inwoners. Four Freedoms Awards, schaatsen op de markt of Stukafest; allen dragen ze op hun eigen manier bij om Middelburg aantrekkelijk te maken.

Dat laatste is een initiatief van RA-studenten die in Middelburg – als twaalfde stad in het land – onder de naam Stukafest op 25 februari a.s kleinschalige muziekoptredens organiseren: StudentenKamerFestival. Een mooi initiatief! De PvdA is blij met het leven dat de Roosevelt Academy in de brouwerij brengt! Als bewoner van de binnenstad neem ik daarom af en toe een beetje rumoer voor lief…

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws