Door Saskia Szarafinski op 1 februari 2014

Niet zonder jou!

Het zou een nieuwe titel van Nick en Simon kunnen zijn….
Maar het is de naam van een prachtig project van Arduin en Stichting Welzijn Middelburg…

Met als doel om mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening te laten meedoen aan activiteiten in de eigen buurt.

Steeds meer wonen mensen met een beperking in een gewone woning, met ondersteuning, in één van onze wijken of kernen. Volop meedoen aan activiteiten en dus verbonden zijn met je eigen buurt, is niet vanzelfsprekend maar wel heel belangrijk.

Dit project, dat een half miljoen euro van fonds NutsOhra heeft ontvangen, moet een methode opleveren waarmee overal in buurten verbindingen tussen bewoners gemaakt kunnen worden.

Zodat mensen met een beperking vanuit hun eigen talenten kunnen participeren en buurtbewoners elkaar kennen en weten te vinden als er wederzijds hulp nodig is.

Het project heeft een looptijd van twee jaar, in drie buurten op Walcheren zullen proeftuinen gestart worden, de UCR en de Universiteit van Gent ondersteunen het project met onderzoek.

Dit soort initiatieven hebben we als gemeente heel hard nodig!

Saskia Szarafinski

Saskia Szarafinski

Portefeuilles: Zorg (Wmo en Jeugd); Welzijn en volksgezondheid; Gemeentelijke accommodaties, begraafplaats, crematorium en onroerend goed; Kunst en cultuur   Projecten: Dauwendaele; Bouwput   Wijkwethouder: Nieuw Middelburg en Dauwendaele

Meer over Saskia Szarafinski