10 juni 2014

Stijging huurprijzen door wet Markt en Overheid?

De PvdA Middelburg heeft het college onlangs vragen gesteld over de ongewenste effecten die mogelijk voor sportverenigingen optreden door de invoering van de wet Markt en Overheid. De voorzitter van NOC/NSF waarschuwde onlangs voor mogelike stijging van huurprijzen van sportaccommodaties.

 

Met de wet Markt en Overheid moet worden geregeld dat de overheid oneerlijk concurreert met de markt. Sport wordt hierin gezien als een economische activiteit. Sportaccommodaties worden door vele gemeenten beschikbaar gesteld, zo ook in onze gemeente en daarmee gesubsidieerd. Indien geen maatregelen worden getroffen is de gemeente verplicht in vele gevallen de huurprijs te verhogen. Men verwacht een zodanig verhogend effect op de ledencontributie van sportverenigingen dat ledenverlies zal optreden. Omdat de PvdA van mening is dat dit ongewenst is, heeft de partij het college vragen gesteld.