12 oktober 2015

Veel vragen aan college

De PvdA Middelburg stelde afgelopen week veel vragen aan het Middelburgse college: over de plannen tot studentenhuisvesting in het stationsgebied, over de stroomstoringen in Dauwendaele én over de mislukte samenwerking van VMBO scholen op Walcheren.

Mondia en CSW hebben de pogingen om tot één Walchers VMBO te komen, stopgezet. De reden zou het ontbreken van wet-en regelgeving zijn, maar PvdA twijfelt of dit de werkelijke oorzaak is. PvdA vindt het stopzetten een gemiste kans en vraagt het Middelburgs college wat het hieraan nog denkt te kunnen doen.

Omdat zich de afgelopen weken inmiddels acht keer (!!) stroomstoringen hebben voortgedaan in de omgeving van de Kruitmolenlaan/Dauwendaelselaan, heeft de PvdA aan het college gevraagd uit te zoeken wat er aan de hand is. De PvdA vindt het onacceptabel en vraagt de gemeente in gesprek te gaan met netbeheerder Delta.

Met de vragen over de plannen tot bouw in Stationsgebied West wil de PvdA weten wat er waar is van de berichten dat het college hier mogelijkheden tot realisatie van studentenhuisvesting ziet. De laatste informatie dateert uit december 2013 waar aan de gemeenteraad toen melding werd gemaakt dat de waarde van de grond financieel werd afgeboekt vanwege het ontbreken van een bestemming voor het betreffende gebied.

De vragen van de PvdA zijn hieronder te downloaden:

vragen Stationsgebied

vragen stroomstoring

vragen VMBO