13 september 2015

Vragen over noodopvang asielzoekers

De PvdA-fractie heeft het college gevraagd of deze van plan is gehoor te geven aan de dringende oproep om tijdelijk opvang te bieden aan de stroom asielzoekers. Zoals bekend dienen zich in Nederland steeds meer mensen aan die vanwege oorlog of politieke vervolging hun eigen land ontvluchten en een veilig heenkomen zoeken. PvdA wil aandacht voor deze groep!

In Nederland is onvoldoende opvang voor deze mensen voorhanden, en dat zal de komende tijd niet minder worden. Middelburg staat vanouds bekend als een gastvrije gemeente, met name ook voor vluchtelingen die een veilig vluchthaven zoeken. Met de vragen aan het college wil de PvdA weten of het dagelijkse bestuur van de gemeente plannen heeft om noodopvang te regelen.

Klik hier voor Vragen asielzoekers