Door Jeroen Louws op 20 maart 2013

Vrijwilligerswerk op De Klepperhoeve

In het kader van de jaarlijkse vrijwilligersdag van NL Doet heeft de Middelburgse PvdA zich vrijdag 15 maart verdienstelijke gemaakt op de Klepperhoeve. Op de Middelburgse kinderboerderij verrichtten 8 fractie- en bestuursleden diverse klusjes.

http://www.flickr.com//photos/pvdamiddelburg/sets/72157633043851570/show/

Zoals elk jaar draagt de PvdA graag een steentje bij aan een van de vele klussen die NL Doet geregeld probeert te krijgen. Na vorig jaar Hoogerzael was dit jaar de keuze op de kinderboerderij De Klepperhoeve gevallen. Een organisatie die bijna elk Middelburger kent vanuit zijn jeugd, maar die zich toch moet bedruipen met een gemeentesubsidie, wat giften van donateurs maar met name de vele inzet van vrijwilligers. Vrijdagmiddag 15 maart hielpen lokale PvdA’ers dus met het repareren van konijnenhokken, het verwijderen van bankjes, het vernieuwen van een dakje en het aanbrengen van hang- en sluitwerk.

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws